Ve spolupráci s experty z různých oblastí jsme pro Vás připravili:


PROGRAMY slouží k seznámení se s metodou, zaškolení a radikálnímu prvotnímu pokroku.

SLUŽBY umožňují absolvování speciálních výkonů.

VÝROBKY jsou určeny pro domácí použití s cílem radikální změny stavu.

Všechno spolu vytváří funkční celek.

ochrnutí a boslab
Ke stažení
Leták BOSLABPDF ke stažení (466 KB)
Biofeedback a BOSLABPDF ke stažení (32 KB)
Síťová rehabilitacePDF ke stažení (59 KB)

Biofeedback je počítačová léčebně – rehabilitační technologie založená ne mechanizmu adaptační zpětné biologické vazby.

Registrovaný fyziologický parametr, který je předmětem korekce, se promítá na monitor a pacient sleduje dynamiku své fyziologické funkce, přičemž se učí ji měnit způsobem potřebným pro léčbu a za použití návyků samoregulace.

Princip zpětné biologické vazby umožňuje pacientovi přestat být pasivním objektem lékařských manipulací a na místo toho se stát aktivním subjektem léčebného procesu.

Veškeré výsledky v průběhu sezení se ukládají do databáze. Speciální program umožňuje zkoumat dynamiku parametrů u kterékoliv hry a u každého pacienta, sledovat úspěchy v průběhu jednotlivé seance, jakož i celého kurzu (např. analyzovat souvislost vlivu sympatické a parasympatické nervové soustavy na srdeční rytmus s pomocí variační pulsometrie).

Fotogalerie
BOSLAB BOSLAB BOSLAB BOSLAB BOSLAB BOSLAB BOSLAB