Ve spolupráci s experty z různých oblastí jsme pro Vás připravili:


PROGRAMY slouží k seznámení se s metodou, zaškolení a radikálnímu prvotnímu pokroku.

SLUŽBY umožňují absolvování speciálních výkonů.

VÝROBKY jsou určeny pro domácí použití s cílem radikální změny stavu.

Všechno spolu vytváří funkční celek.